×

Change Language

FI EN
×
×

Toimintaterapia

Toimintaterapia voi toteutua toimitiloillamme tai joustavasti asiakkaan arkiympäristössä, esimerkiksi päiväkoti-, koulu-, tai kotikäynteinä (myös asumisyksiköt ja palvelukodit). Olemme Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottaja ja voimme toteuttaa toimintaterapiaa sopimuksen puitteissa seuraaviss kunnissa: Heinävesi, Ilomantsi, Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi. Lisätietoa Kelan järjestämästä ja rahoittamasta kuntoutuksesta saat Kelan verkkosivuilta. Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapioiden palvelukuvausta pääset lukemaan tästä. Toimintaterapiaan voit tulla myös sairaanhoitopiirien tai vakuutusyhtiön maksusitoumuksella tai itsemaksavana asiakkaana.

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jota toteuttaa valviran hyväksymä toimintaterapeutti (AMK). Tavoitteena on mahdollistaa ja edistää asiakkaan itsenäistä suoriutumista ja osallistumista arjen toiminnoissa:

 • Itsestä huolehtiminen, asioiminen ja kotielämä
 • Koulunkäynti ja opiskelu
 • Työkyky ja työssä selviytyminen
 • Yhteiskunnallinen osallistuminen
 • Vapaa-aika, leikki ja lepo


Terapiassa vahvistetaan kuntoutujan valmiuksia ja taitoja sekä pystyvyyden tunnetta osallistumisen vahvistumiseksi itselleen merkitykselliseen ja tarkoitukselliseen toimintaan. Tarvittaessa ohjataan kompensaatiokeinoja, sekä vaikutetaan ympäristöön mahdollisimman itsenäisen suoriutumisen ja osallistumisen mahdollistamiseksi.


Toimintaterapiassa käytetyt menetelmät valitaan yksilöllisesti kuntoutujan tavoitteiden, toiveiden ja mielenkiinnonkohteiden mukaan. Terapiamenetelmät ovat tieteelliseen ja/tai kokemusperäiseen tietoon perustuvia ja hyvän kuntoutuskäytännön mukaisia. Toimintaterapiasta hyötyvät kaikenikäiset; lapset, nuoret, työikäiset ja ikäihmiset, joilla on sairauden, vamman tai muuttuneen elämäntilanteen takia haasteita suoriutua ja osallistua arjen toimintoihin. Toteutamme pääasiassa lasten, nuorten ja aikuisten neurologista ja neuropsykiatrista toimintaterapiaa painottuen:

 • käden kuntoutukseen ja kaksikätisyyden vahvistumiseen
 • tarkkaavuuden, toiminnanohjailun ja tunne- ja itsesäätelyn vahvistumiseen
 • motoristen valmiuksien ja taitojen vahvistumiseen
 • hahmottamisen valmiuksien vahvistumiseen
 • opiskelun, asioinnin, kotielämän, ja vapaa-ajan toimintojen tukemiseen
 • itsenäistymisen, omatoimisuuden ja pystyvyyden tunteen vahvistumiseen

 
Sensorisen integraation terapia

Sensorisen integraation terapian yksilökäynnit toteutetaan rikastetussa ympäristössä eli terapiatilassa, jossa työskennellään erilaisen välineistön parissa tarjoamalla aistikokemuksia riittävän monen aistikanavan kautta. Pääasiassa SI-terapiassa työskennellään arviointiin perustuvien tavoitteiden mukaisesti tuntoaistimusten, lihaksista ja nivelistä tulevien aistimusten sekä tasapainoaistimusten parissa, mutta myös haju-, maku- ja kuuloaistimukset huomioidaan yksilöllisen tarpeen mukaisesti. SI-terapiassa ei työskennellä yksittäisten taitojen parissa, vaan tavoitteena on vahvistaa lapsen valmiuksia mm. hallita ja säädellä kehonsa liikkeitä ja sitä kautta luoda perusta taitojen oppimiselle. SI-terapiassa lapsi on aktiivinen osallistuja ja toiminnan suunnittelija terapiatilanteessa. Terapeutin tehtävä on ohjata ja säädellä tilaa, toimintaa ja tilannetta siten, että lapsen motivaatio pysyy hyvänä ja toiminnan haastetaso sekä vireystila säilyy sopivana.

Olennainen osa SI-terapiaa on yhteistyö lapsen lähihenkilöiden kanssa ohjauksellisesti ja tavoitteiden asettamisessa. Ohjauskäynnit voivat toteutua asiakkaan arkiympäristössä.

Tarkempi kuvaus sensorisen integraation terapiasta on nähtävissä Sity ry.n sivuilta.

Tutustu hinnastoon

Hinnastoon