×

Change Language

FI EN
×
×

Psykofyysinen fysioterapia

Psykofyysisessä fysioterapiassa ihminen kohdataan kokonaisvaltaisesti. Keskeisessä roolissa on kehon ja mielen jatkuva vuorovaikutus. Kehon tuntemukset vaikuttavat mieleen, toisaalta tunteet ja ajatukset heijastuvat liikkumiseen ja kokemukseen omasta kehosta.

Psykofyysisen fysioterapian perustana on kokemuksellinen oppiminen ja keholliset menetelmät, joiden avulla asiakas saa oivalluksia ja toimintamalleja arjenhallintaan. Merkityksellistä on asiakkaan ja terapeutin välinen yhteistyö ja vuorovaikutus.

Psykofyysisen fysioterapian keinoin voidaan mahdollistaa oman kehollisuuden kokeminen, tunnistaminen ja hyväksyminen. Kuntoutuksessa huomioidaan myös hengityksen, asentojen ja liikkumisen nostamien tunteiden, ajatusten ja kokemusten merkitys ihmiselle. Fysioterapian tavoitteet määräytyvät aina asiakkaan voimavarojen ja elämäntilanteen mukaan. Usein tavoitteena on turvallisen ja luottamuksellisen suhteen rakentaminen omaan kehoon, erilaisten rentoutumisen, kivun- ja stressinhallinnan keinojen oppiminen.

 

Psykofyysistä työskentelyä voidaan hyödyntää kaikkiin kehollisiin pahanolontuntemuksiin, erityisesti seuraavanlaisssa haasteissa :

  • ahdistuneisuus, jännityneisyys, paniikkikohtausoireilut
  • stressi, uupumus, masennus
  • unettomuus, pitkittyneet kiputilat
  • syömishäiriöt
  • traumaperäiset fyysiset oireet
  • perusliikkumisen ja kehon hahmottamisen pulmat
  • hengitykseen liittyvät haasteet ja oireilu
  • neurologisten tai tuki- ja liikuntaelinsairauksien aiheuttamia toimintakykyhäiriöitä

 

Psykofyysisessä fysioterapiassa hyödynnetään erilaisia harjoitteita ja manuaalisia käsittelyitä. Liikeharjoitteet, hengitys- ja kehontietoisuusharjoitukset, erilaiset rentoutusmenetelmät auttavat tasapainottamaan hermoston säätelyongelmia ja opettavat asiakasta aistimaan ja arvostamaan omaa kehoaan ja sen reaktioita. Lisäksi asiakas saa turvallisessa ympäristössä hakea kontaktia itseensä ja omaan tapaansa olla. Terapiassa voi löytyä vaihtoehtoisia tapoja liikkua ja kokea, oppia rentoutumaan, tasapainottumaan ja löytää keinoja stressin hallintaan. Oman kuormittumisen säätely ja kipuihin vaikuttamismahdollisuudet omien oivallusten avulla. Liikkeen löytyminen osaksi itseilmaisua. Itsetuntemuksen vahvistaminen, vuorovaikutustaidot, nonverbaali ilmaisu ja yhdessä toimiminen.


Varaa aika psykofyysiseen fysioterapiaan puhelimitse 050 505 9111/ Saara

 

 

Tutustu hinnastoon

Hinnastoon